image image
תנאי העבודה של מאבטחים יוסדרו בחוק עדי קוסטה מההסתדרות הלאומית על המאבק למען הסדר תנאי העבודה של המאבטחים בחוק, מאבק שמתחיל לשאת פירות ...
yaron yaron
Reporter