image image
שומרים על העצים בירושלים מיכאל מירו משוחח עם עופר ברקוביץ' יו"ר התעוררות על היוזמות הסביבתיות של האופוזיציה בעיריית ירושלים ...
MichaelMero MichaelMero
Reporter