image image
קרן אפריקה כמודל לשלום מיכאל מירו משוחח עם ד"ר רועי קיבריק מנהל המחקרים במכון מיתווים, למדיניות חוץ אזורית, על הסכם השלום בקרן אפריקה ...
MichaelMero MichaelMero
Reporter