image image
צריך לשנות את הגישה מירי שלם מנכל"ית המכון לאסטרטגיה ציונית טוענת שהימין צריך להתמודד עם שאלות כמו למשל זכויות האדם של הפלשתינים ...
yaron yaron
Reporter