image image
על טיב הקניה באמצעות הסלולאר מיכאל מירו משוחח עם פרופ' ליאור פינק מהמחלקה להנדסה תעשיה וניהול על קבלת החלטות בקניה באמצעות מחשב אל מול הסלולאר ...
MichaelMero MichaelMero
Reporter