image image
על התנדבות ועל צרכים מיוחדים נורית דוברין רכזת הסקר החברתי בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על ההתנדבות ועל בעלי הצרכים המיוחדים בישראל ...
yaron yaron
Reporter