image image
סיוע לזקנים גם בעת חירום מיכאל מירו משוחח עם שמואל מזרחי יו"ר הסתדרות הגמלאים על הצורך בהתייחסות מיוחדת לזקנים בישראל גם בעיתות חירום ...
MichaelMero MichaelMero
Reporter