image image
נתערב שתצליחו מיכאל מירו משוחח עם ד"ר סיגל אופנהיים שחר, על הספר שלה, הקורא לרפורמה בדרכי התערבות עם נערות המוגדרות בסיכון, בהוצאת מופ"ת ...
MichaelMero MichaelMero
Reporter