image image
נטי מארגנטינה עם נשים עושות שלום נטי צעירה שעלתה לפני שנה וחצי. הצטרפה לנשים עושות שלום כי מאמינה שנשים צריכות לקחת אחריות ולהוביל לתהליך שלום. ...
NomiReggev NomiReggev
Reporter