image image
נטי מארגנטינה עם נשים עושות שלום נטי צעירה שעלתה לפני שנה וחצי. הצטרפה לנשים עושות שלום כי מאמינה שנשים צריכות לקחת אחריות ולהוביל לתהליך שלום. ...
NomiReggev
Reporter