image image
נהגי האוטובוסים הם הלב של התחבורה הציבורית ישראל גנון יו"ר איגוד נהגי האוטובוסים מסביר למיכאל מירו שהבעיה האמיתית היא מחסור בנהגים ...
yaron yaron
Reporter