image image
משבר בחקלאות ירון סולומון מנהל החטיבה להתיישבות בתנועת כפרי האיחוד החקלאי קורא לראש הממשלה לשים את החקלאות בראש הסדר הלאומי ...
yaron yaron
Reporter