image image
מה לא סיפרו לנו על כלכלת ישראל מיכאל מירו משוחח עם הפרופ' מומי דהן מבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בעקבות הפרסום האחרון של הלמ"ס ...
MichaelMero MichaelMero
Reporter