image image
מבחר עצות לתקופת הקורונה ובכלל מיכאל מירו משוחח עם הפרופ' אשר אלחיאני מרצה לבריאות הציבור באוניברסיטת אריאל, לשעבר מנכ"ל קןפ"ח מאוחדת ...
MichaelMero MichaelMero
Reporter