image image
כדורגל והגירה ניב מרגלית סטודנט בחוג למדע המדינה במכללה האקדמית יזרעאל על הצלחה ושינוי סטטוס חברתי של שחקני כדורגל מהגרים ...
MichaelMero MichaelMero
Reporter