image image
יש לקנות רק מוצרים שיש עליהם פיקוח רואי קליגר ממשרד החקלאות מסביר למיכאל מירו שבשנה החולפת הוחרמו 880 טון של בשר לא ראוי למאכל ...
yaron yaron
Reporter