image image
יצירה מתוך זיכרונות ילדות עבד עאבדי אמן פלשתיני תושב חיפה שבעקבות נסיון החיים שלו חש הזדהות עם נושא הפליטים בכלל והערבים בפרט www.abedabdi.com ...
yaron yaron
Reporter