image image
יעלי אטשטיין: אני מחברת צרכנות, בריאות ואקולוגיה מיכאל מירו משוחח עם יעלי אטשטיין אקולוגית וחוקרת על הקשר שבין צרכנות, בריאות ואקולוגיה. ...
MichaelMero MichaelMero
Reporter