image image
יחסים בינלאומיים בעידן הקורונה מיכאל מירו משוחח עם הד"ר רועי קיבריק ממכון מיתווים על השינויים ביחסים בין מדינות בעת המשבר ...
MichaelMero MichaelMero
Reporter