image image
חייבים לשקם את מפרץ חיפה מיכאל מירו משוחח עם רוית שטוסל מרכזת הקואליציה לבריאות הציבור על החובה לפתור את בעיית הזיהום, היום יומי, הקשה ...
MichaelMero MichaelMero
Reporter