image image
חייבים להשקיע בפריון במשק מיכאל מירו משוחח עם הפרופ' מומי דהן מבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית על המצב הכלכלי של ישראל ...
MichaelMero MichaelMero
Reporter