image image
הריקוד התימני בישראל מיכאל מירו, CIOFF ISRAEL, משוחח עם ישראל יעקובי על השתלבות הריקוד התימני במסורות הריקוד הישראלי פרק 3 ...
MichaelMero MichaelMero
Reporter