image image
המגזר השלישי הוא סם החיים מיכאל מירו משוחח עם יודי יובל רקנאטי יו"ר קרן גנדיר ויו"ר נט"ל על התמודדות הארגונים החברתיים עם משבר הקורונה ...
MichaelMero MichaelMero
Reporter