image image
הדבורה אחראית לשפע בעולם מיכאל מירו משוחח עם יוסי אוד מ"מוסללה" על הצורך להחזיר לדבורים את תחומי המחיה שלהן, לטובתן ולטובת כדור הארץ ...
MichaelMero MichaelMero
Reporter