image image
הגיע הזמן לעשות שינוי משמעותי מיכאל מירו משוחח עם דנה מדינה על הפעולות שלה לצמצום הפגיעה בסביבה ובהן גם הצטרפות ל XR ישראל ...
MichaelMero MichaelMero
Reporter