image image
הגז הטבעי יזרום מלווייתן לקראת 2020 יניב פרידמן המשנה למנכ"ל דלק קידוחים ואבנר אומר שכדי להצדיק השקעות בתחום הפקת הגז יש צורך ביסודות כלכליים איתנים ...
yaron yaron
Reporter