image image
האזרחים רוצים קשר המנהיגים לא מיכאל מירו משוחח עם הפרופ' דרור זאבי מהפורום לחשיבה אזורית על היחסית המורכבים בין ישראל ותורכיה ...
MichaelMero MichaelMero
Reporter