image image
דיפלומטיה ציבורית אזרחית מיכאל מירו משוחח עם איציק משה יו"ר בית ישראל, ארגון ההסברה הישראלית ונשיא לשכת העסקים ישראל-גאורגיה ...
MichaelMero MichaelMero
Reporter