image image
גורים בדרך ליום האשה נשים עושות שלום בתל אביב בהמתנה לקו 480 בירושלים פגשנו אדם שמאכיל גור ואיתו עוד 6 גורים בני חדשיים בדרך לאימוץ בתל אביב ...
NomiReggev NomiReggev
Reporter