image image
אפרים קורן: הגמלאים בישראל חשים שהחברה מפנה להם עורף מיכאל מירו משוחח עם אפרים קורן מנכ"ל הסתדרות הגמלאים לקראת הוועידה שתתקיים מחר ובעקבות סקר עמדות שממחיש את מצוקת הזקנים בישרא ...
MichaelMero MichaelMero
Reporter