image image
אני מתפרנס מהמתנה שנתן לי אלוהים הצייר סאלח אלקרא מעוספיה מאמין שמי שמשלם ממיטב כספו על יצירת אמנות ותולה אותה בסלון ביתו מכבד את היצירה יותר מכל גורם אחר (צילו ...
yaron yaron
Reporter