image image
אוטופיה דיסטופיה בעידן הקורונה ד"ר אביבית אגם דאלי אצרה את התערוכה והציבה אותה בבית יד לבנים ברמת גן אבל התכניות השתנו בגלל הקורונה ...
MichaelMero MichaelMero
Reporter